V uppmanar till Bernsbojkott

Bojkotta Berns så länge konflikten med de uppsagda syndikalistiska städarna pågår. Den uppmaningen riktar Vänsterpartiet Stockholm till Republikanska föreningen, som planerat en fest på nöjesetablissemanget i juni.