Uppskattad blockad utanför ett folktomt Josefina

Överklassrestaurangen Josefina har fortfarande inte betalat ut rätt löner till sina anställda och ägaren har varit ovillig att förhandla med sina anställdas fackförbund, Syndikalistiska Registret. Men med en stor flygbladsutdelning och ett massivt polisuppbåd på uppfarten är det svårt att dra besökare till sin restaurang.