Uppsala: Orimliga villkor för Hugos kafépersonal

De var beredda på speciella villkor när de började på kaféet i Uppsala. Men efter flera år utan anställningskontrakt, semesterersättning och med oförutsägbart schema började de att ställa krav.