Unionen stödjer inte systembolagsblockad

Systembolagets största fackklubb Unionen stödjer inte syndikalisternas blockad av systembolagsbutiker: Lönebildningen på Systembolaget fungerar väl. Syndikalisterna kontrar att Unionens goda relation till Systembolaget är ett problem.