Unik rättegång mot 26 syndikalister

Den unika rättegången mot 26 medlemmar ur fackföreningen Malmö LS hårdbevakades av polisen. Åklagaren betraktar fallet som ett rent brottsmål, medan fackföreningen menar att en fällande dom kan få stora konsekvenser för hur polisen hanterar framtida konflikter på arbetsmarknaden.