Unga syndikalister: Attacker helt utan grund från VLT

På ledarplats den 16 juni och svartmålas syndikalisterna, och SAC:s metoder beskrivs som ”utpressning”.

Under rubriken ”Aldrig rätt att hota företag” ger VLT exempel på hur företag kan hotas av ”aktivistgrupper” – ett i sig oerhört otydligt begrepp som framför allt tycks gälla syndikalisterna. På en senare ledarplats (30/7) kommenterar VLT konflikten igen utan att låta motparten yttra sig.