Tre fackliga varslas om avsked

Bråken kring Råstagaraget växer. Anställda anklagar Busslink för rena gangstermetoder med timslånga korsförhör och oskäliga uppsägningar.