Tolv timmar med Joe Hill i högsätet

Vi skryter med Brynäs, Bocken, Gevalia, Di Leva…men vi har också Joe Hill. Alltså de personer och ting som förknippas med Gävle varhelst vi kommer.
I dag sätts Joe Hill i högsätet, med start redan klockan 12 på den gård han fått uppkallad efter sig och senare på kvällen i Musikhuset/Sjömanskyrkan.