Taxiblockaden tillfälligt lyft

"Nu planerar vi en ännu större aktion".Situationen löstes tillfälligt genom en kompromiss kring ett staket.