Systembolagets etikarbete sätts på prov

Debattartikel av kampanjen rättvis vinhandel 2011, där SAC:s Driftsektion för Systembolagsanställda ingår, om behovet av att inkludera berörda lantarbetare och deras fackföreningar i arbetet med att förbättra arbetsvillkoren i vinindustrin.