Syndikalisterna: Vi fungerar som LO och TCO

Syndikalisterna slår tillbaka mot boken Syndikalisternas nya ansikte där organisationen pekas ut som utpressare.