Syndikalister stämmer Systemet

Efter sommarens lönestrid stämmer nu Driftsektionen för Systembolagsanställda, DFSA, Systembolaget inför civilrättslig domstol i en ny konflikt. Ärendet gäller att en medlem under hela sin anställningstid haft ett kontrakt som motsvarar drygt hälften av hans faktiska arbetstid. När medlemmen rest frågan har han enligt DFSA drabbats av repressalier från Systembolagets personalledning.