Syndikalistblockad till förmån för sparkade båtstädare

Transportsyndikatet fortsätter sin blockad mot rederiet Ånedinlinjen som kör kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Blockaden genomförs till stöd för ett 20-tal pakistanska städare och diskare som rederiet avskedat i samband med en omorganisation.