Syndikalism i folkhemmet

I år är det hundra år sedan storstrejken. Nästa år, 2010, fyller SAC hundra år. Siffermagin ger oss anledning att blicka bakåt. Tittar vi hela vägen tillbaka så ser vi ett land där lönerna för de flesta arbetare var mycket låga, och där den fackliga organiseringen var en såväl livsnödvändig som riskfylld överlevnadsstrategi.