Strid om bemanningsselskapene i Sverige

Artikel om Bernskonflikten i Norska LO.s Byggnadsarbejderen nr.3 2010. Sid.16.

"Konflikten har nå vart i mer enn 20 uker, og har blitt selve omdreiningspunktet for den svenske debatten om bemanningsselskap og faglige motstrategier. Berns salonger har fått drahjelp av den tidligere LOansatte Lars-Olof Pettersson i PR-byrået Rådhusgruppen, og av den sosialdemokratiske politikeren Harald Ullman.Sistnevnte, som også er nestleder i City Polisnämnd, har til og med anklaget SAC for«mafiametoder,» noe som har fått aktive sosialdemokrater fra en rekke organisasjoner, deriblant Byggnads, til å skrive et offentlig opprop."