Storm bland bussförarna

Konflikterna på Råstagaraget tätnar då anställda och syndikalister vittnar om att de tvingas till tystnad för att inte förlora jobbet. Men åsikterna går isär och varken företagsledningen eller Kommunals representanter bestrider händelserna.