Stoppa övervakningen av våra arbetsplatser

SAC:s uttalande publicerat i Eskilstundakuriren.