Stockholm: Busslink förhör anställda

Onsdagen 10 november inledde syndikalistiska bussarbetare vid Råstagaraget en samtalsblockad. Blockaden innebär att alla samtal som inte direkt rör arbetet måste gå genom syndikalisternas förhandlingskommitté. Detta efter att Busslink genomfört en rad förhör med anställda vid Råstagaraget, det skriver Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm (SBSS) i ett pressmeddelande.