Stöddemonstration efter nazistattack

Som reaktion på nazistattacken i Malmö den 8 mars hålls flera stöddemonstrationer under söndgen, så även i Uppsala.