Sprickan i välfärdslandet

"Maja Sager konstaterar att de papperslösas synlighet som invånare trots allt har förbättrats något de senaste åren. I takt med att medvetenheten kring deras situation ökat har också rättigheterna till viss del förstärkts. Förutom det senaste politiska förslaget om utökade sociala rättigheter nämner hon att papperslösa nu har möjlighet att organisera sig fackligt i Syndikalisterna och även får stöd av några LO-förbund."