Skadeståndskrav för uteblivet arbete

I augusti berättade GT om en student som lovats sommarjobb men sedan aldrig fick något, och kort därefter uppdagades ännu ett, liknande fall. Fackförbundet Syndikalisterna, SAC, har nu krävt företaget i södra Visby på skadestånd för de uteblivna arbetena, något som de ansvariga på Leva kungslador motsätter sig. Delägarna vill inte kommentera fallets detaljer.