Seko bryter inte strejken

Tidningen Arbetaren rapporterar bland annat att "Seko ställer sig neutralt i syndikalisternas strejk i Stockholms tunnelbana på torsdag".