SAC etta i varseltoppen

Syndikalisterna är Sveriges mest stridsbenägna fack. Själva står fackföreningen för 64 procent av varslen om fackliga stridsåtgärder. Men fackliga organisatörer menar att det fackliga arbetet är mer än bara strejk, blockad och rättstvist.