SAC antog ny principförklaring

Den första dagens förhandlingar på SAC Syndikalisternas kongress i småländska Holsbybrunn rivstartade under lördagen med en smärre överraskning: En helt nyformulerad principförklaring antogs redan före lunch.

Till SAC:s förra kongress 2006 hade en principförklaringskommitté arbetat under lång tid, bland annat genom enkäter till de lokala samorganisationerna och en omfattande remissrunda. Ändå föll förslaget på kongressen.