Så vill de förnya Arbetaren

Ska Arbetarens främsta roll vara organiserande? Hur undviker tidningen att ha stereotypa föreställningar av vad en arbetare är? Ska tidningen ha en allmän utrikesbevakning eller ska den rapportera om länder där läsare har rötter? Arbetaren samlade alla kandidater till chefredaktörsposten för att höra deras tankar om och visioner för tidningen.