Riaz utvisad

Den facklige aktivisten Muhammad Riaz har nu deporterats från Sverige, trots risk för förföljelse i hemlandet Pakistan.

Läs mer på:
Riaz utvisad