Rederi sparkar 20 - Anställda riskerar bli papperslösa

Tjugo pakistanska arbetare blev i början av juni uppsagda från rederiföretaget Ånedinlinjen. Rederiet skyller på nya EU-regler gällande rederistöd. – Det är bara ett svepskäl för att kunna anställa billigare arbetskraft, säger en av de berörda arbetarna, Azhrsaliin Malik. Facket kräver nu att de får jobben tillbaka.