Rätt att kräva vård

I samhällsdebatten finns en utbredd myt att alla anställda automatiskt är olycksfallsförsäkrade på jobbet. Men det står alla företag fritt i enlighet med marknadsekonomins avtalsfrihet att inte sluta någon försäkring, ingen lag tvingar dem. Däremot har facket rätt att sätta arbetsplatser utan försäkring i blockad.