Protestera mot Fp:s valupptakt på Berns

Jobbupproret och Septemberalliansen stöder SAC:s kamp för de sju sparkade papperslösa städarna och genomför därför en gemensam protest i samarbete med SAC:s Registret mot Fp:s valupptakt på Berns fredag den 27 augusti kl 11-13.00. Fp:s beslut att förlägga sin valupptakt till Berns har fattats i full medvetenhet om den pågående konflikten och är därför en utmanande manifestation av bristande solidaritet som förtjänar massiv kritik. Hjälp till att samla brett stöd för solidaritetsaktionen med de sju sparkade städarna och kampen mot de bemanningsföretag och osäkra anställningar som gynnas av fp och dess valupptakt på Berns!

Läs mer på:
www.jobbupproret.se