Politiska rättegångar

De 26 fackliga blockadvakterna i Malmö dömdes till dagsböter. Jag bevakade den spännande rättegången som i stor utsträckning handlade om gränsdragningar mellan arbets- och straffrätt och var historiskt unik i sitt slag.