Poesiprotest i arktisk kyla

"Två piketbilar bort i den arktiska snålblåsten hade delar av den nu levande svenska poetkåren samlat sig till protest och egen diktläsning. Inte bara mot SDU:s främlingsfientlighet och litteratursyn, utan också mot det mycket märkliga faktum att Stockholms poesifestival valt att förlägga sin efterfest till Berns salonger. Detta trots att Berns sedan månader är satt i facklig blockad på grund av sin behandling av bland andra papperslösa arbetare.(...) Effektfullast var kanske kultursidans Magnus William-Olssons framförande av Gunnar Ekelöfs Non serviam, i samma ögonblick som SDU stämde upp i Kungssången".