Pepparsprej mot fackliga blockader

Fredagen den 5 oktober använde polisen pepparsprej mot en facklig blockad. Det var inte första gången, sannolikt inte heller sista. En ny praxis för hur polisen får begagna tvångsmedlet har etablerats. En praxis helt i strid med de motiv som ursprungligen angavs för att låta pepparsprej ingå i polisens arsenal. Med handfallna åklagares goda minne har polisen, som varit drivande i utvecklingen, tillåtits sätta rättsstatens beslutsordning ur spel.

Efter vad som betraktades som en framgångsrik försöksverksamhet fick polis i yttre tjänst hösten 2004 rätt att använda pepparsprej. Att använda pepparsprej mot någon innebär enligt Rikspolisstyrelsen "ett betydande mått av våldsanvändning".

Samtidigt var den uttalade ambitionen tydlig: tvångsmedlet infördes för att minska behovet av våldsanvändning.