Pengar avsatta för en uppgörelse

– Vi har sökt SAC för att betala ut lön till deras medlem. Min klient vill göra rätt för sig, säger Ola Lo Olsson, jurist på Elmzell Advokatbyrå som företräder städföretaget Bymbo.

Se även: Kräver 337 000 i lön och skadestånd.