Papperslös arbetare vann arbetsrättslig kamp

Nyligen, ett år efter att en statlig utredning slog fast att arbetsrätten även bör gälla papperslösa, vann papperslösa Simon Peter Muwonge mot sin arbetsgivare. En viktig seger, menar Göteborgs LS av SAC.