Omplacerades efter att ha påtalat oegentligheter

Två anställda på behandlingshemmet Krukis i Örnsberg är inne på sin fjärde vecka i strejk. De har påtalat oegentligheter i verksamheten och, enligt dem själva, för detta bestraffats med lägre lön och omplacering.