Nya blockader mot rederi

Ånedinlinjen ersätter nu de sparkade pakistanierna med billigare arbetskraft. Transportsyndikatets blockader fortsätter men rederiet vägrar att förhandla.