Nitton pakistanska sjömän på ”Birger Jarl” hotas av avsked

Nitton pakistanska sjömän som arbetar på fartyget Birger Jarl hade blivit varslade från och med 15 maj. Kryssningsfartyget Birger Jarl ägs av Rederi Allandia.