Minskad förståelse för fackliga strejker

Nyligen dömdes 25 syndikalister till dagsböter och skadestånd efter att ha medverkat i en restaurangblockad i Malmö för två år sedan.
– Jag ser det som en klart farlig utveckling att polisen inte längre förhåller sig neutral i konflikter mellan fack och arbetsgivare, säger arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö.