Miljardsatsning döms ut

"En miljard kronor ska satsas på Omvårdnadslyftet, en utbildningssatsning för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Regeringen vill höja yrkesgruppens status – men utan att höja löner eller förbättra arbetsvillkor. Kommunal anser att politikerna stoppar miljarden i ett svart hål" skriver Arbetaren.

– Det är skitbra att man får studera, att utslitna vårdarbetare inte bara ska behöva slava. Men problemet är att inom de snäva ekonomiska ramar som vården bedrivs i dag finns det inget utrymme att använda sin kunskap. Så i slutänden kommer det vara en dålig investering. Om målet är att höja statusen, att fler ska vilja jobba med det här, så krävs det löneökningar och resursförstärkning, säger Ida Hansen, vårdarbetare och medlem i Stockholms Vårdarbetarsyndikat av SAC.