Migrantarbetarna - de nya statarna

Emil Boss i SAC:s Driftsektion för Systembolagsanställda skriver om migrantarbete och kampanjen Rättvis vinhandel som driftsektionen driver med bl a lantarbetarfack i Chile, Argentina och Sydafrika.

"Världen över kämpar lantarbetare mot samma managementmodeller. Migrantarbete, inhyrning och isolering skapar utsatthet och motverkar facklig organisering. Ofta är villkoren liknande eller sämre än de var för de svenska statarna vid nittonhundratalets början. När det nya lantarbetarproletariatet höjer sina röster bör arbetarrörelsen och konsumenterna lyssna och återigen backa upp statarfrågan"