Medias bild av syndikalister tyder på okunnighet

Vem läser i dagens Sverige en politisk ledare? Inte jag i alla falloch knappast någon jag känner heller. Idag fastnade dock min blick på YA:s ledare - tack vare en fin bild på syndikalister med ett sunt budskap på en banderoll framför sej - naturligtvis bevakade av poliser...

Texten i ledare - liksom den bok som texten hänvisar till – är djupt okunnig i ämnet och avslöjar sig snabbt. Som vanligt hänger sig borgerlig press åt att "förfölja" minoriteter. Man tycks tro att den stora massan då håller med - ett ointellektuellt sätt att se på tillvaron som till slut slår tillbaka mot dem själva.