Manifestation lockade få åhörare

På Civilkuragets dag arrangerade Syndikalisterna i Luleå en manifestation till minne av Björn Söderberg. Få åhörare slöt upp vid Gula Paviljongen.