Malmö 26-rättegången avslutad

Under sista dagen för rättegången mot de 26 blockadvakterna framträdde flera vittnen. Både försvaret och åklagarsidan lade stor vikt vid deras redogörelser.

I onsdags eftermiddag avslutades rättegången mot de 26 blockadvakterna som står åtalade för egenmäktigt förfarande samt ohörsamhet mot ordningsmakten.