MTR: Vi vill fortsätta samtalen

MTR meddelar i en artikel i DN att de vill fortsätta samtalen med tunnelbanefacket DSTS av SAC. MTR påstår att de inte är oense med facket om arbetsmiljön och att de också vill att den ska bli bättre. Vart förhandlingarna ska leda framgår inte och någon överenskommelse är MTR inte intresserade av, om man får tro artikeln:

– Syndikalisterna har lagt en kravlista som mera liknar ett ultimatum, ett dekret. Så förhandlar man inte. Vi vill fortsätta dialogen, säger MTR:s förhandlingschef Pierre Sandberg.