MTR: "SAC:s beskrivning av arbetsmiljön i tunnelbanan helt fel"

MTR hävdar i en DN-artikel att tunnelbanefacket SAC-DSTS har fel när de kritiserar arbetsmiljön i tunnelbanan. Arbetsgivarsparten får stå helt oemotsagd i artikeln. MTR:s chefsförhandlare uttalar sig också positivt om disciplinära samtal i det fall någon spärrvakt bryter mot företagets regler kring toalettbesök.