Ledare: Trovärdighet saknas

Restauratören skriver en ledare apropå det Syndikalistiska Registrets offensiv mot 300 arbetsköpare inom hotellbranschen i Stockholmsområdet. Ledaren är ett tecken på viss oro och de framhåller bland annat:

  • att de oroas över att fackföreningarna förlorar medlemmar och därmed legitimitet
  • att SAC har väldigt få medlemmar jämfört med de 3,2 miljoner som är anslutna till LO, TCO och SACO
  • att syndikalisternas metoder avskräcker eller "är långt ifrån vad som är gängse"
  • att företag har förhandlingsplikt gentemot SAC
  • de påstår att avtal inte betyder något för SAC eftersom "Syndikalisterna ställer nämligen inte upp på begreppet fredsplikt"
  • att SAC på sin hemsida grundligt redovisar "alla tänkbara stridsåtgärder"
  • att SACs krav mot oseriösa underleverantörer har en viss bäring, men att Hotellen inte kan ta något ansvar för sina underleverantörer
  • att många medborgare har "en romantiserad bild av detta »fria« fack, som en sorts motpol till ett fackligt monopol."

En snabb analys. Först vill de visa att de inte är anti-fackliga, utan att de "oroas" över att facken försvagas. Därefter försöker de undergräva SACs legitimitet genom att jämföra medlemssiffran för SAC med de tre stora fackliga centralorganisationernas sammanlagda medlemssiffra! De fortsätter sedan med att antyda att SACs metoder avviker från vanliga fackliga metoder. Sedan menar de att uppgörelser med SAC är meningslösa, eftersom vi inte antas hålla sådana. Detta är nog ledarens huvudsakliga tes, att man inte kan göra upp med SAC, eftersom vi påstås inte hålla sådana uppgörelser. Därefter försöker man urskulda hotellen och säga att de inte kan hållas ansvariga för vad underleverantörer gör.