Lantarbetare betalar priset för billigt vin

DN Ekonomi skriver om kampanjen Rättvis vinhandel som SAC:s Driftsektion för systembolagsanställda driver med bl a flera lantarbetarfack och frivilligorganisationer.

"En stor del av de viner som säljs på Systembolaget produceras av kvinnor med usla arbetsvillkor. Det handlar om osäkra anställningar, löner som inte går att leva på, odrägliga bostäder och riskfylld hantering av giftiga kemikalier. Försäljningen av vin har gått stadigt uppåt under många år. Under 2010 uppgick värdet av svensk vinimport till 4,6 miljarder kronor."