Låt det här bli en vändpunkt

SAC:s generalsekreterare Liv Marend skriver om vikten av antinazistisk kamp