Lärare strejkar mot nytt avtal

Fyra av sex lärare på ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg har gått ut i strejk idag. Det är fackförbundet Syndikalisterna som vänder sig mot att skolans huvudman Statens institutionsstyrelse vill ändra lärarnas avtal från ferietjänst till semestertjänst.

Det korta radioinslaget

Det långa radioinslaget