Lärare strejkade mot inskränkningar i strejkrätten

Lärare på Stadsmissions Folkhögskola i Liljeholmen i Stockholm lade ned arbetet under en dag i protest mot lagförslaget som innebär inskränkningar i strejkrätten.
Med strejken vill lärarna i den syndikalistiska driftsektionen på skolan sätta fingret på vad de nya förbuden kan medföra.
Det var den 10 maj, samma dag som skolelever och studenter strejkar under parollen ”Students strike back”.

Läs mer på:
Lärare strejkar